martes, 29 de octubre de 2013

Xarles informatives a Secundària

Avui els alumnes de tercer han pogut gaudir d’una visita molt interessant… Na Fernanda mare d’alumnes del nostre centre i advocada de professió ens ha mostrat una altra visió de les coses, de la nostra realitat.
Des d'una perspectiva jurídica, partint de les lleis que ens regeixen i com a futurs ciutadans, na Fernanda ens ha mostrat la importància i/o repercussions dels nostres actes, els drets i deures que tenim, així com el compromís, acords, normes i formes d’arribar a consens i contractes que donen ordre i sentit a la nostra societat…

Aprofitam per donar les gràcies  a na Fernanda per compartir amb nosaltres tot el seu saber així com les seves experiències.

miércoles, 23 de octubre de 2013

LA LOMCE A SECUNDÀRIA (eso)


Composición de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
La composición de los cursos se ajusta para la inclusión en tercero de dos vías, la académica y la profesional. Los contenidos se estructurarán durante los primeros dos cursos en:
Primer curso
Segundo curso
Ciencias de la naturaleza: Biología y Geología
Ciencias de la naturaleza: Física y Química
Educación física
Educación física
Ciencias sociales, geografía e historia
Ciencias sociales, geografía e historia
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
Lengua extranjera
Lengua extranjera
Matemáticas
Matemáticas
Educación Plástica y Visual
Música
Tecnologías
Educación cívica y constitucional
Música

El tercer curso, de cambio curricular, se estructura como:
Tercer curso
Materias
Adicional
Biología y Geología
Física y Química
Educación física.
Ciencias sociales, geografía e historia
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura
Primera lengua extranjera
Matemáticas
de iniciación a las enseñanzas académicas
de iniciación a las enseñanzas aplicadas
Música
Materia de modalidad
Diseño y tecnología
Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Optativa (una o más de una)
Segunda lengua extranjera
Relativa a educación plástica
Cualquier otra
Tecnologías.

El cuarto curso quedará organizado:
Materia
Materias adicionales para las enseñanzas aplicadas
Adicional
Educación física
Ciencias aplicadas a la actividad profesional
Geografía e Historia
Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y literatura.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Matemáticas: de o enseñanzas académicas o aplicadas
Una materia optativa (de la derecha)
Relativa a Iniciación a la vida laboral y la actividad emprendedora
Primera lengua extranjera
Relativa a la educación plástica
Educación ético-cívica.
Otra
Ciencias sociales, geografía e historia.
Biología y geología
Educación plástica y visual
Física y química
Informática
Latín.
Música
Segunda lengua extranjera
Tecnología