martes, 5 de diciembre de 2017

Dinàmiques a 4t d'ESO

Avui dimarts dia 5 de desembre els alumnes de 4t han dut a  terme una dinàmica molt interessant...
Amb una sèrie de material havien de fer una construcció amb equips de 4. Tenien un temps limitat i es tractava de veure com treballaren, funcionaven i cooperaven els grups. Al final guanyava el grup que feia la construcció més elevada.
La moralitat de l'activitat era fer veure que un grup cohesionat, que coopera i té en compte els companys poden arribar a assolir els objectius proposats. Ha estat molt divertit!!


No hay comentarios:

Publicar un comentario